دکتراحمدفاطمی میتواندپیروز میدان باشد
دکتراحمدفاطمی میتواندپیروز میدان باشد
شخصیتی مردمی،فرهیخته ،بانان کارگری و کشاورزی بزرگ شد. اخلاقمدار،پرانرژی ،پاسخگو و بی ادعا

به گزارش سایت تحلیلی خبری گزارشگراز بابل-دکتراحمدفاطمی ،مردمحبوبی که همواره بسیاری از تحلیلکران تاکیدمیکردند باحضورش فضای انتخاباتی بابل پرشورخواهدشد ،درهمین چندروزاخیر نشان دادکه چگونه با محبوبیت بسیاربالائی که دارد توانسته فضای انتخاباتی رادربابل تغییردهد.

دکترفاطمی با دانش بالایی که درشناخت مولفه های انتخاباتی داردو گروههای مختلفی ازمناطق و بخشهای بابل همچنین اقشار جامعه ،ورزشکاران ،کارگران ،هنرمندان ،مهندسان و پزشکان و……که برای حمایت از وی وارد عمل شده اند ،میتواند از پراقبال ترین کاندیداهای شهرستان بابل در ورود به مجلس شورای به عنوان وکیل مردم شهرستان بزرگ و مردم فرهیخته این حوزه تلقی گردد.

 

  • نویسنده : دکتر حسین شیرزاده
  • منبع خبر : گزارشگر