همایش شیرخوارگان حسینی در مازندران برگزارشد
زمزمه لالایی رباب درگوش شیرخوارگان حسینی

لالایی رباب در گوش نوزادان زمزمه می‌شود، صدای کودک تا به گوش می‌رسد مادر بی‌درنگ آرامش می‌کند، کار هر روزش است اما می‌بینم در دل حسینیه مادران، کودکان شیرخواره‌ خود را در آغوش می‌گیرند وقتی کودکش تمنای شیر دارد او هم همراه طفلش اشک می‌ریزد.

مدیرعامل شرکت پاژ سلولز آریا:
واحد تولیدی نیمه تعطیل مجدد احیاء شد

مدیرعامل شرکت پاژ سلولز آریا با بیان اینکه این کارخانه صنایع کاغذ پاژسلولر آریا شرایط نیمه تعطیل بود، گفت: این کارخانه را در قالب نیمه تعطیل با بدهی‌های زیاد تحویل و ۳۲ میلیارد تومان خریداری شد.

No more posts to show

خبرهای روز

یادداشت

سپ حامی استراتژیک simayebankdari‏ یازدهمین دوره ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور
ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور

سپ حامی استراتژیک simayebankdari‏ یازدهمین دوره ماراتن برنامه نویسی تلفن همراه کشور ماراتن برنامه نویسی

آخرین خبرها

از سراسر استان ها