آژانس خبری گزارشکر

تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ 17 جماد ثاني 1443 Thursday, 20 January , 2022

http://gozareshgar.irرویا وهمی پشت گلی

15شهریور
در گفت وگو با رویا وهمی نویسنده ;کتاب بوف کور پشت گلی
خواندن این مصاحبه پیشنهاد می‌شود:

در گفت وگو با رویا وهمی نویسنده ;کتاب بوف کور پشت گلی

مصاحبه با "رویاوهمی" که مدعیست، آن روی حقیقی رمان "بوف کور" را برای اولین بار آشکار کرده، اسامی تُرکی موجود در روایت را شناسایی، مفهوم زندگی و مرگ را در دنیای وارونه راوی بدرستی وصف و از همه مهم تر به تلاش "هدایت" جهت وفق پروری ذهن مخاطب، به منظور درک روایات مبهمش، پی برده است.