جهت پاسخگویی به سوالات بیمه ای شهروندان مازندرانی صورت میگیرد: حضور مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در سامانه سامد استانداری مازندران
جهت پاسخگویی به سوالات بیمه ای شهروندان مازندرانی صورت میگیرد: حضور مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در سامانه سامد استانداری مازندران
به منظور پاسخگویی به سوالات مخاطبان ارجمند ،درروزدوشنبه مورخ 1403/03/7راس ساعت 9الی 11مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در مرکز سامد(سامانه ارتباطات الکترونیکی مردم ودولت ) استانداری حضورمی بابند.

تمامی بیمه شدگان ، کارفرمایان ، مستمری بگیران و شهروندان مازندرانی میتوانند در ارتباط زنده تلفنی با مدیرکل تامین اجتماعی مازندران ، به طرح مشکلات و مسائل بیمه ای خود از طریق سامانه سامد استانداری بپردازند .

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان مازندران ، بر اساس برنامه ریزی انجام شده و در راستای تحقق به رویکرد پاسخگوئی و افزایش رضایتمندی مخاطبان و رعایت حقوق شهروندان ، حسن فلاح مدیرکل تامین اجتماعی مازندران از ساعت۸الی ۱۰صبح پاسخگوئی و به مشکلات آنها در این حوزه رسیدگی خواهد نمود .

بیمه شدگان ، مستمری بگیران ، کارفرمایان و آحاد شهروندان میتوانند در زمان اعلام شده با شماره گیری تلفن مرکز سامد ۱۱۱ از این تمهید اتخاذ شده در جهت پاسخگوئی به مخاطبان بهره مند گردند .

  • نویسنده : پوران شیرزاده