تجلیل  ، قدردانی دبیر و  اعضای مجمع خیرین طرح ملی تلاوت قرآن کریم از دکتر حمیدرضا باریکانی ریاست مجمع
تجلیل  ، قدردانی دبیر و  اعضای مجمع خیرین طرح ملی تلاوت قرآن کریم از دکتر حمیدرضا باریکانی ریاست مجمع
دبیر و اعضای مجمع خیرین طرح ملی تلاوت قرآن کریم از دکتر حمیدرضا باریکانی ریاست این مجمع تجلیل و قدردانی بعمل آوردند.

اختصاصی/ گزارشگر : مجمع خیرین طرح ملی  تلاوت قرآن کریم و تربیت معلم بین المللی آستان قدس رضوی تحت عنوان شباب الرضا(ع)مفتخر است که با اهتمام و حمایت آن ریاست محترم بانی برگزاری دو دوره مسابقات طرح بین المللی شباب الرضا (ع) بوده که با حضور قاریان ممتاز کشور عزیزمان  و کشورهای اسلامی با شرف حضور معاونین محترم ریاست جمهور و دیگر مسئولان و مدعوین برگزار گردیده است

بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از ریاست محترم مجمع خیرین دکتر حمیدرضا باریکانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام نموده و نسبت به تداوم و استمرار منشا این خدمات ارزشمند ایشان سپاسگزاریم

  • نویسنده : امیرحسین طاهریان
  • منبع خبر : اختصاصی