سخنرانی بانو #نرگسنوروزی عضو سابق #شورایشهر بابل در سومین روز تبلیغات در ستاد مرکزی انتخابات #سرداربیژنی :

دوشنبه 28 بهمن 1398 بازدید: 69 کد خبر: 18281 [نسخه چاپی]
📢من شهادت میدهم همه کسانی که در این انتخابات شرکت کرده اند با تمام ویژگی ها #فاقد_ویژگی های بیژنی هستند
بیژنی نماد #شجاع بودن است"


 

📢من شهادت میدهم همه کسانی که در این انتخابات شرکت کرده اند با تمام ویژگی ها #فاقد_ویژگی های بیژنی هستند
بیژنی نماد #شجاع بودن است"
شهرداری که به شورای شهرش نه میگوید میتواند نماینده ی مردم باشد
شهرداری که #مطالبه_ای برای خودش نداشته باشه میتواند مطالبات همه جوانان را دنبال کند نه فقط برای #طایفه و #اقوامش

در طول ۱۸ ماه بیت المال شهرداری را حفظ کردند
آیا وظیفه نماینده جابجایی #روسای ادارات است
اگر نماینده ، نماینده ی قوی باشد #وزرا حساب کار خود را میکنند.

اگر بابل #قطب #کشاورزی و #صنعتی نیست میتواند قطب #گردشگری باشد
ما برای محیط زیست بابل در ۴۰ سال گذشته چه کرده ایم؟

#بیژنی در طول ۱۸ ماه شجاعت ، اقتدار و #پاکدستی را نشان داد
و نشان دادند میتوان #بابل را به جایگاه اصلی برسانند "

🔷روابط عمومی ستاد انتخاباتی #سرداربیژنی
راه های ارتباطی با سردار حسین بیژنی👇

گروه تلگرامی سلام سردار 👇

📌 @salamsardar
آدرس اینستاگرامی
https://instagram.com/bijani_ir?igshid=1flzf9xrfxecn

کانال تلگرامی
@bijani_ir1
[9:08 AM, 2/17/2020] Hassan Shirzad: http://gozareshgar.ir/news/18280.htm
[9:09 AM, 2/17/2020] Hassan Shirzad: سخنرانی بانو #نرگسنوروزی عضو سابق #شورایشهر بابل  در سومین روز تبلیغات در ستاد مرکزی انتخابات #سرداربیژنی :

📢من شهادت میدهم همه کسانی که در این انتخابات شرکت کرده اند با تمام ویژگی ها #فاقد_ویژگی های بیژنی هستند
بیژنی نماد #شجاع بودن است"
شهرداری که به شورای شهرش نه میگوید میتواند نماینده ی مردم باشد
شهرداری که #مطالبه_ای برای خودش نداشته باشه میتواند مطالبات همه جوانان را دنبال کند نه فقط برای #طایفه و #اقوامش

در طول ۱۸ ماه بیت المال شهرداری را حفظ کردند
آیا وظیفه نماینده جابجایی #روسای ادارات است
اگر نماینده ، نماینده ی قوی باشد #وزرا حساب کار خود را میکنند.

اگر بابل #قطب #کشاورزی و #صنعتی نیست میتواند قطب #گردشگری باشد
ما برای محیط زیست بابل در ۴۰ سال گذشته چه کرده ایم؟

#بیژنی در طول ۱۸ ماه شجاعت ، اقتدار و #پاکدستی را نشان داد
و نشان دادند میتوان #بابل را به جایگاه اصلی برسانند "

🔷روابط عمومی ستاد انتخاباتی #سرداربیژنی
راه های ارتباطی با سردار حسین بیژنی👇

گروه تلگرامی سلام سردار 👇

📌 @salamsardar
آدرس اینستاگرامی
https://instagram.com/bijani_ir?igshid=1flzf9xrfxecn

کانال تلگرامی
@bijani_ir1