سخنرانی #سردار #حسين_بيژني در ستاد انتخاباتی مرکزی در شب سوم تبلیغات انتخاباتی

دوشنبه 28 بهمن 1398 بازدید: 87 کد خبر: 18280 [نسخه چاپی]

#سرداربیژنی 🔊

با ایجاد سر و صدا کسی خاموش نمیشود"
#مردم خاموش نمیشوند زیرا به کسانی رای میدهند که حافظ #حقوق آنها باشند

غبار ناراحتی و #غم بر دل مردم نشسته زیرا #تبعیض و #ظلم و #رانت و #ناعدالتی وجود دارد

مردم #مصمم تر میشوند برای از بین بردن ظلم و تبعیض و رانت بازی و همین مردم جلوی مسئولینی که خودشان را میبینند و مردم را نمیبینند ، #مسئولینی که خون #شهیدان را پایمال کرده اند می ایستند

مسئولی #خوب است که #حنجره اش را بدرد و قلبش را بتکاند تا بتواند #خدمتگزار واقعی مردم باشد

کسانی که از #بیتالمال میزنند ، کسانی که از حقوق مردم میزنند باید بدانند این درد دل مردم است ، اگر زبان من باز شده از دل مردم است ، #زبانمردم است .

#بابل نباید شهر #فساد باشد ، بابل #دارالمومنین و پایتخت شهداست
امروز همین شهر که این مردان بزرگ را بدرقه کرد و به جبهه فرستاد ، فرزندان این شهر #دزدی و #فساد را در بین مسئولین و ادارات به وفور میبینند

این جای #درد است ، این جای نگرانی است که #شعار میدهند ، #غذا میدهند و #پول میدهند تا #رای بگیرند که این رای #حرام است ؛ بدانیم حداقل مسلمانی این است اگر یک رای حرام به سبد رای خود بریزیم یعنی #خیانت ، یعنی حقوق #نامشروع در ۴ سال ، یعنی ظلم و جنایت در حق مردم شهر و کشور ، یعنی نابودی #جامعه و جمهوری اسلامی خواه چه با ریش باشیم یا بدون ریش باشیم

اسلام ناب محمدی ، اسلامی که حضرت رسول آورده اند ، اسلامی که امام خمینی گفته اند میگوید مسئولین #خدمتگزاران و #نوکران مردم هستند

در مبحث کشاورزی ، #کشاورز ما زحمت میکشد ، در آب عمرش را میگذارد ، کمر و پایش را میدهد و برنج تولید میکند اما در زمان برداشت بخاطر نداشتن #اقتصاد مناسب روی به #واردات برنج خارجی می آوریم.

اگر #مسئولین ما توانستند با ماهی ۱۵ میلیون تومان در یک خانه اجاره ای یک خانواده ۶ نفره را با دو دانشجو و دو دبیرستانی و یک همسر بیمار اداره کنند مردم ما اینقدر متین هستند که با یک میلیون و پانصد هزار تومان سکوت کنند

باید یک #باند بسیار بزرگ و قوی وجود داشته باشد که حکم تخریب یک ساختمان را بگیرند ، حکم جعل سند صاحب ساختمان را بگیرند ، حکم بازداشت طرف را بگیرند ، مقام قضایی امشب بگوید بگیرید و خراب #کنید اما یک ساعت بعد زنگ بزند و بگوید #نکنید و ساختمان به نام ساختمان #پلاسکو در بابل نامگذاری #کردم باقی بماند که ۹ واحد تبدیل به ۴۶ واحد شده است ؛ ساختمانی که #اداری و #مسکونی بوده ولی تبدیل به #پاساژ شده است ؛ اینها همه #باند و #رانت است ؛ اینها دست در #جیب مردم کردن است

در شهر دارالمومنین نباید دزد جلو برود و #فریاد بزند #دزدها را بگیرید

الحمدلله وضعیتی دارد بر قسمت #قضایی شهر حاکم میشود که به حول و قوه الهی حتما با این عوامل #مفسد برخورد میشود

خواهش من از #کاندیدا های انتخابات مجلس این است که با مردم #صادق باشیم ؛ حرف های
درست بزنیم ؛ از #رانت افراد #مفسد برای #تبلیغات استفاده نکنیم و از عابر #بانک های مفسدین برای ستادهای خود استفاده نکنیم ؛ برای اینکه خودمان را #معرفی کنیم از #رزومه ی دیگران و #سوابق دیگران را به نام خود ثبت و ضبط نکنیم ؛ #بهمردمدروغ_نگوییم

اگر به وجود و حضور و خواست و اراده ی مردم توجه نشود به هیچ وجه #مملکت درست نخواهد شد"

#حسین_بیژنی

🔷روابط عمومی ستاد انتخاباتی #سرداربیژنی

راه های ارتباطی با سردار حسین بیژنی👇👇👇

گروه تلگرامی سلام سردار 👇👇👇

📌 @salamsardar

آدرس اینستاگرامی  👇👇👇

https://instagram.com/bijani_ir?igshid=1flzf9xrfxecn