توسط سربازان گمنام امام زمان (ع) اداره کل اطلاعات استان صورت

گرفت:انهدام دوباند قاچاق شیشه و حشیش

پنجشنبه 09 آبان 1398 بازدید: 149 کد خبر: 17181 [نسخه چاپی]

 

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی گزارشگر به همت نیروهای همیشه بیدارودرصحنه  اداره کل اطلاعات استان مازندران طی دو عملیات ، دو باند قاچاق مواد مخدر  به همراه 86کیلو وششصدگرم شیشه و 96کیلوگرم حشیش شناسایی و بازداشت گردیدند.

قابل ذکراست این افرادازشرق کشوروارد استان مازندران شده بودند و به طرز ماهرانه ای مواد موردنظررا جاسازی نموده و هدفشان توزیع این محموله ها درشهرهای مازندران واستانهای همجواربود.

در حال حاضر اعضای این دو باند تحویل مراجع قضایی و در بازداشت هستند.