اولويتهاي تحقيقاتي سال 1398 شركت مديريت توليد برق نكا اعلام شد

يکشنبه 07 مهر 1398 بازدید: 145 کد خبر: 16145 [نسخه چاپی][Photo]
:factory::hotsprings::factory:

:factory:اولويتهاي تحقيقاتي سال 1398 شركت مديريت توليد برق نكا اعلام شد

 :anger: مديرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا از تعيين 9 عنوان اولويت تحقيقاتي براي سال 1398 در اين شركت خبر داد.

 :eight_spoked_asterisk: مهندس محسن نعمتي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي را در راستاي نيل به اهداف اقتصاد مقاومتي ارزيابي كرد و افزود: بمنظور ايجاد بهبود در بازدهي سيستم، بهره برداري مطلوب از سرمايه هاي ملي، بهينه سازي مصارف انرژي، افزايش توان توليد و قابليت اطمينان واحدها، جلوگيري از خروج ارز و قطع وابستگي از بيگانگان، نقاط قابل بهبود در سيستم از طريق بستر نظام پيشنهادها و استفاده از نقطه نظرات همكاران و يافته هاي كميته تحقيقات شركت شناسايي و جهت استفاده از ديدگاه هاي نخبگان، پژوهشگران و محققان  دانشگاههاي مطرح و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور به اشتراك گذاشته ميشود كه با عنايت به نتايج مطلوب حاصله در سنوات گذشته امسال نيز براي 9 عنوان پروژه اولويت دار فراخوان شده است.

  :eight_pointed_black_star: وي در ادامه عناوين 9 گانه تحقيقاتي سال 98 را به شرح زير اعلام كرد و به بيان اهداف و نتايج هر يك از پروژه ها پرداخت.    

1- ارزيابي و شبيه سازي طرح بازيابي آب و انرژي از بخار فلاش حاصل از خروجي آب استيم ايرهيتر در حالت نرمال و بازيابي بخار خروجي استارت آپ در زمان راه اندازي واحد.

2- بررسي مکانيزم تخريب و ارائه راهکار مناسب براي کاهش نرخ سايش اجزاي داخلي(Trim)  شيرهاي کنترل کنارگذر فشار ضعيف (LP Bypass Intercept Valve) واحدهاي بخار نيروگاه شهيد سليمي نکا و پياده سازي آن.

3- بررسي تاثير مشارکت واحدهاي بخاري نيروگاه نکا در کنترل فرکانس بر اجزاء اصلي و شناسايي پارامترهاي مهم براي ارزيابي آن.                                                

4- امکان‌سنجي فني و اقتصادي مطالعه و بررسي امکان استفاده از آب‌هاي نقاط عميق دريا براي سيستم خنک‌کاري واحدهاي بخار.

5- طراحي و ساخت دستگاه سنجش عملکرد اوراسپيد توربين گازي.

6- طراحي و ساخت دستگاه تست گاورنر توربين اصلي واحدهاي بخاري.

7- بررسي علل شكست (FAILUREANALAYSIS ) پره هاي اف دي فن بويلر و راهكارهاي پيشگيري از آن.

8- امكان سنجي فني و اقتصادي راهكارهاي مختلف پيشگيري از رسوب گذاري آب خنك كن نيروگاه در ورودي آن از دريا و ارائه راهكار مناسب.

9- طراحي و ساخت دستگاه تست و کاليبره سرو والو کنترل والوهاي اصلي توربين بخار سيکل ترکيبي نيروگاه شهيد سليمي نکا.

  :eight_pointed_black_star: مهندس نعمتي در پايان تلاش براي ارتقاء توانمندي و خودكفايي كشور را ضروري دانست و بر  آمادگي شركت مديريت توليدبرق نكا جهت دريافت نظرات انديشمندان و صاحبنظران مراكز علمي- پژوهشي تأكيد نمود.