سیاست یک بام ودوهوای یکی از دانشگاههای علوم پزشکی شمال دراجرای طرح پزشکان خانواده

جمعه 15 شهريور 1398 بازدید: 187 کد خبر: 16134 [نسخه چاپی]

 

 

 

شهریورماه هرسال شاهد برگزاری مراسم روز پزشک هستیم  اما دردانشگاه علوم پزشکی .. حتی یک لوح تقدیر ساده هم برای این افراد زحمتکش ارسال نگردید،هنوز حقوق پزشکان خانواده روستائی بابل پرداخت نشده و متاسفانه مرجعی پیگیر مشکلات پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی ... نمی باشد.وپزشکان خانواده دراین  دانشگاه علوم پزشکی   مظلوم واقع شده اند درحالی که از ظرفیت آنها به خوبی در عرصه سلامت استفاده میشود  و همکاران آنها در داتشگاه علوم پزشکی مازندران  یا سازمانهای تولید کننده خدمات درمانی دیگر به مراتب وضعیت بهتری دارند.

بخشی از مشکلات این قشر که زمانی بهترین دانش آموزان بوده اند به سیاست گذاری دانشگاه  علوم پزشکی بابل برمیگردد و بخشی هم به ضعف ساختاری و مدیریتی وزارت بهداشت فلذا ابتدا به تحلیل اساس این طرح می پردازیم.

اجراي طرح پزشك خانواده ، نمادي از تحقق عدالت اجتماعي است كه برای اجراي آن به عزم و جديت همگاني از مردم گرفته تادولت می باشد.

. اجرای برنامه ملی پزشک خانواده، از اقدامات مهم و حياتي در راستاي ارتقاي سطح سلامت است ،مزایای فراواني برای مردم از جمله حفظ سلامت و جلوگیری از هدررفت وقت و سرمایه دارد از اين‌رو اجرای آن در سریع‌ترین زمان ممکن، کاملاً ضروریست.

پزشکان عمومی ظرفیتی هستند که در کشورهای پیشرفته دنیا بخشی بزرگی از بار مسئولیت حوزه سلامت را به دوش می‌کشند این درحالی است که در کشورمان به دلیل بی دقتی مسئولان، امنیت شغلی این گروه از جامعه پزشکی به مخاطره افتاده است.

امروزه پزشکان عمومی در کشور وضعیت مناسبی ندارند به گونه ای که اغلب آنها یا بیکار بوده یا به جهت نبود زمینه برای فعالیت در عرصه پزشکی، رو به سمت مشاغل دیگری آورده اند اتفاقی که به گفته یکی از نمایندگان  مجلس شورای اسلامی، به هیچ عنوان زیبنده کشور و نظام نیست

 

در ابتدای راه اندازی نظام سلامت  متولیان گفته بودند:پزشکان عمومی به عنوان دروازه‌بانان نظام سلامت می‌توانند به ارتقاء نظام سلامت کمک قابل توجهی داشته باشند، و در صورت تحقق کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از نگاه مدیریت منابع و مصارف هم به نفع نظام سلامت کشور خواهد بودو اگرچه در سال‌های اول بدلیل سرمایه گذاری در این بخش ممکن است تا حدودی هزینه‌ها افزایش داشته باشد، اما دربلند مدت قطعا به نفع نظام سلامت خواهد بود.

.  آمار مطرح شده مبنی بر بیکاری 40 هزار پزشک عمومی در کشورحاکی ازاین واقعیت آن است که جایگاه پزشک عمومی در کشور به درستی تعریف نشده به همین دلیل این قشر از جامعه پزشکی در وضعیت نامعلومی قرار دارند.

بررسی وضعیت اجرای طرح پزشک خانواده علی الخصوص پزشک خانواده روستائی آدم را وارد غار افلاطون میکند ،یکی از نکات عجیب اجرای این طرح این است که این پزشکان ، حدود 5 شب را دردرمانگاه و پانسیون به حالت کشیک بسر می برند و صبح فردا به جای استراحت به محل کار خود می روند ،عجیب این است که اگر بیماری در حوزه مورد کشیک وجود ندارد چرا کشیک میگذارند و چنانچه پزشک باید پاسخگوی مراجعان باشد از نظر سلامتی و قانون کشیک ،چطور میتواند پس از دوازده ساعت کشیک شبانه ،یک روز کاری را به درمان بیماران بپردازد؟

اما ظاهرا دانشگاه مرجع اصلی پرداخت مطالبات پزشکان  نبوده و بیمه سلامت پس از دریافت اطلاعات مالی که از سوی دانشگاه ارائه میشود نسبتدبه واریز حقوق اقدام میکند .درهر صورت دانشگاه علوم پزشکی در پیگیری مکانیزم عنوان شده کم کاری مینماید و موجب به تعویق افتادن مطالبات پزشکان شده است.

 

 استفاده از پزشکان در طرح پزشک خانواده روستائی  مصداق بارزترویج بی قانونی و به تمسخرگرفتن شخصیت انسانی است .نیروهایی که فیش حقوقی مشخصی ندارند ،از هر گونه مزایای رفاهی محرومند ،پزشکانی که سالهاستد  رسما کار میکنند اما به هیچ طریقی  پیمانی یا رسمی نیستند در مقایسه با پرسنل دیگری که در مراکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی کارمیکنند به لحاظ مزایا و امکانات مورد تبعیض قرار دارند و اگر در برخی استانها وضعیت پزشکان خانواده بهتر باشد بیشتر به مدیریت دانشگاه  علوم پزشکی آن خطه برمیگردد تا به سیاست گذاری های وزارت خانه و مخلص کلام اینکه وزارت بهداشت دچارروزمرگی است و درمان ودارو  اوضاع مناسبی درکشو ر ندارد.
اما وضعیت پزشک خانواده در این منطقه  که مدیریت  دانشگاه علوم پزشکی در آن نسبت به وضعیت پزشکان خانواده اهتمامی ندارد و گویا خوابش برده که دراین سیستم پزشکان زحمتکشی هستند که بزرگترین و حساسترین طرح نظام سلامت کشوررا اجرا میکنند اینکه  تا الان کسی احوال آنها را نپرسیده وبه فکر تجلیل از آنان نیست بماند حتی دراین ایام هم حقوق آنان را به موقع پرداخت نکرده اندو جالب اینکه در همین ایام از بهورزها که بخشی ازسیکل زیر مجموعه پزشکان خانواده اند تجلیل و به آنان هدیه داده اند. مصداق این بیت از سعدی است که ((ما را به خیر توامید نسیت شرمرسان ))باید به این مدیریت گفت که تجلیل و هدیه پیشکش ،حقوق و مزایا را واریز کنید.