واحد يك بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد

شنبه 22 تير 1398 بازدید: 81 کد خبر: 15090 [نسخه چاپی]


.

    :factory:  واحد شماره يك بخاري نيروگاه شهيدسليمي نكا با ظرفيت 440 مگاوات پس از انجام تعميرات مياندوره اي مجدداً راه اندازي و به شبكه سراسري پيوست.

     :sparkle: به گزارش اداره روابط عمومي شركت، در طول تعميرات اين واحد كه طبق برنامه زمانبندي و به منظور رفع محدوديت و حفظ آمادگي توليد در تابستان از مدار خارج شده بود، فعاليتهاي مختلفي به شرح زير بر روي تجهيزات مختلف بخشهاي مکانيک، الکتريک، ابزاردقيق، شيمي و ... صورت پذيرفت:

:small_orange_diamond: قلياشويي بويلر و ايرپري هيترها

:diamonds:تعويض 416 رديف لوله ( به طول تقريبي 8 كيلومتر) ري هيت 1a(سمت غرب) بويلر

:diamonds: تعويض 832 رديف لوله ( به طول تقريبي 17 كيلومتر) لوله ري هيت 1b بويلر

:small_orange_diamond: اسيدشويي بويلر

:diamonds: تعويض 3723 عدد لوله ( به طول تقريبي 37 كيلومتر) از سمت غرب كندانسور اصلي

:small_orange_diamond: ساخت و تعويض بسكتهاي رديف دوم ايرپري هيتر شماره دو

:small_orange_diamond:  بازديد و تميزكاري مشعلها

:small_orange_diamond: تعويض بخشي از ديواره كانال دود و دودكش

:small_orange_diamond: ترميم عايقهاي بويلر

:small_orange_diamond: جت پرژر كندانسور اصلي

:small_orange_diamond: تعويض اكسپنشن  قبل از موشيل فيلتر غربي

:small_orange_diamond: تست و بازديد از وُيث فيدپمپ الكتريكي شماره دو

:small_orange_diamond: بازديد از وضعيت سيل ياتاقان شماره سه توربين

      :sparkle: خاطرنشان ميشود كه نيروگاه شهيدسليمي نکا با ظرفيت اسمي 2214 مگاوات توليد برق سهم 4 درصدي در تأمين برق کشور دارد.