آغاز كارآموزي تابستانه دانشجويان در نيروگاه نكا

شنبه 22 تير 1398 بازدید: 81 کد خبر: 15089 [نسخه چاپی]:anger: دوره كارآموزي 60 نفر از دانشجويان دانشگاههاي كشور پانزدهم تيرماه در نيروگاه شهيدسليمي نكا آغاز شد.

:diamonds:نيروگاه نكا در راستاي توسعه و تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه و همچنين بسترسازي براي ارتقاء دانش و آشنايي دانشجويان با مراكز صنعتي، همه ساله حداكثر ظرفيت خود را براي پذيرش تعداد بيشتري از كارآموزان بكار ميگيرد.

اين نيروگاه به عنوان يكي از مراكز مهم صنعتي در شرق استان مازندران و حضور متخصصان و كارشناسان مجرب تحصيل كرده در رشته هاي مختلف علوم انساني، فني و مهندسي، با انبوهي از تقاضاهاي كارآموزي مواجه است.

:eight_pointed_black_star: كسب تجربه عملي، آشنايي با محيطهاي كاري و وظايف شغلي كاركنان و نيازهاي روز صنايع و سازمان، امكان تبادل مهارتهاي علمي با دانشجويان ساير دانشگاهها در حين برگزاري و پس از پايان دوره، محك خوردن علايق كاري، بكارگيري خلاقيت در حل مسائلي كه در حين دوره با آن مواجه ميشوند و امكان پياده سازي روشها و تكنيكهاي فراگرفته در دانشگاه در محيط واقعي و كاري و دريافت پيشنهاد ها از سوي دانشجويان را ميتوان از اهداف ديگر برگزاري دوره هاي كارآموزي برشمرد.