رئیس شورای شهر هادیشهر:شورا و شهرداری از نگاه نقادانه و تاثیرگذار رسانه ها به امور شهری استقبال می کند

پنجشنبه 22 فروردين 1398 بازدید: 236 کد خبر: 15055 [نسخه چاپی]

 

وی افزود: ارتباط مستمر و هميشگي رسانه ها با شورا و شهرداري در طول سال
يکي از مهمترين اقداماتي است که در راستاي برقراري تعامل دو سويه آنها بامسئولان و متوليان امر براي انعکاس اقدامات انجام شده در شهر و حل مشکلات و خواسته هاي آنان و شنيدن انتقادات و پيشنهاداتشان بسيار مهم و ضروري است.
رئیس شورای شهر هادیشهر بر نقش مؤثر رسانه ها در قرار گرفتن در کنارمجموعه هاي شورا و شهرداري براي ارتقاء و پيشرفت شهر تأکيد کرد و افزود:رسانه ها مي توانند اين مجموعه ها را بيش از هر مجموعه ديگري با اطلاع رساني دقيق کمک کنند و فرصت خدمت رساني بيش از پيش را براي اعضای شورافراهم آورند.
شاطری با بیان اینکه رسانه ها صحبتها و خواسته هاي مردم را مي توانند بازبان گويا به مسئولان انتقال دهند ،گفت: شورا و شهرداري از نگاه نقادانه و تأثيرگذار رسانه ها به امور شهري استقبال مي کند، نقدي که در کناربازتاب اقدامات و برنامه هاي توسعه اي شهر معنا يابد و به جامعه اميدبخشد.
وی با اظهار اینکه فضای هادیشهر متفاوت از سایر شهرداری ها به لحاظ مدیریت شهری است،گفت: ما معتقدیم اساس مدیریت به دست مردم است و آنها باید تصمیم بگیرند شهر چگونه اداره شود .
رئیس شورای شهر هادیشهر همچنین با اعلام اینکه در برخی از شهرها ،اعضای شورا با ورود در بحث اقدامات اجرایی شهرداری ها موجب آسیب به عملکردشهرداری ها شدند،گفت: در هادیشهر سعی نمودیم نقش خود را به خوبی ایفاکنیم و به عنوان شورا تنها نقش نظارتی بر شهرداری داشته باشیم .
شاطری افزود: از جمله اقداماتی که شورای هادیشهر در دور پنجم شورا انجام داد شفاف سازی عملکرد برای مردم بود که تصویر تمامی صورت جلسه ها با رای اعضای شورا به صورت شفاف در سایت شورا ارائه می شود و ضمن اینکه کلیه
قراردادهایی که شهرداری برای ما ارسال می کند با مشخص بودن طرف قرارداد وهمچنین موضوع و مبلغ قرارداد در سایت شورا قابل دسترسی می باشدووی در پایان گفت: اعتقاد ما ارتباط تنگاتنگ با خبرنگاران و اصحاب رسانه است و امیدواریم با شکل گیری خانه مطبوعات این ارتباط بیشتر شود .