امام‌جمعه بندپی‌غربی: نمایندگان حق مردم بندپی‌غربی را ادا نکردند/محرومیت 13 روستای بندپی غربی از آب آشامیدنی

امام‌جمعه بندپی‌غربی گفت: نمایندگان مجلس حق مردم بندپی‌غربی را ادا به خوبی ادا نکردند.

بازگشت سیاستمدار کهنه کار به زادگاهش در آستانه انتخابات ؛ «رحمانزاده» رابط استانی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مازندران شد

در این فهرست ، عموما مدیران بلندپایه دولت اصلاحات به چشم می خورند و نشان می دهد که اصلاح طلبان برای اجماع در استان ها از همه ظرفیت های انسانی خود استفاده کرده اند .....

احمدی لاشکی با اشاره به عملکرد فراکسیون بنادر، دریانوردی و توسعه صنایع دریایی: سعی کردیم که نقش آب کمتر از زمین و هوا نباشد

حسن فلاح ٰمعاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران خبرداد: برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در شهرستان بابلسر

حسن فلاح ،معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی مازندران  از برگزاری کارگاه آموزشی و صول منابع حق بیمه در روز چهارشنبه مورخ98/3/22مجتمع آموزشی بانک کشاوزی شهرستان بابلسرخبرداد.

استانها

اخبار
پر بیننده‌ها
ارسال خبر
فرم ارسال خبر
جه مقداراز وعده های انتخاباتی دکتر اسماعلیلی ٰ،نماینده محترم مردم نور ومحمودآباد محقق شده است ؟
نظری ندارم کم متوسط زیاد بسیار زیاد