تخلیه خوابگاه های دانشگاه تهران

خوابگاه های دانشگاه تهران برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تخلیه می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل : حال ۲ فرد مشکوک به کرونا در بابل مساعد است

استانها

اخبار
پر بیننده‌ها
ارسال خبر
فرم ارسال خبر
جه مقداراز وعده های انتخاباتی دکتر اسماعلیلی ٰ،نماینده محترم مردم نور ومحمودآباد محقق شده است ؟
نظری ندارم کم متوسط زیاد بسیار زیاد